Management mateřské a rodičovské dovolené

Management mateřské a rodičovské dovolené se může zdát okrajovou záležitostí. Pokud se do této oblasti více ponoříme, zjistíme, že je mnohem širší. Vzhledem k tomu jak velké skupiny se toto téma v dlouhodobém horizontu týká, může mít dost podstatný vliv.

Naším cílem je krok za krokem nabídnout proces a postupy provázející mateřskou a rodičovskou dovolenou našich zaměstnanců/kyň. Chceme usnadnit nástup na MD či RD, být v kontaktu v průběhu, a následně ulehčit návrat zpět do pracovního života. Odchod na MD/RD nevnímáme jako odchod z firmy, ale jako dočasný stav, další fázi života našich zaměstnanců/kyň.  

Mateřská a rodičovská dovolená v číslech

Průměrný věk žen u nás v HENNLICHu je 36 let. 73% žen ve firmě je ve věku do 40 let. Nejvyšší pravděpodobnost mateřské a rodičovské je u žen mezi 26-36 roky, tj. 37%, tj. více jak třetina.  Na MD/RD máme průměrně 10 žen ročně. Malé číslo v daný okamžik, nicméně dlouhodobě dost podstatné. Téměř v každém týmu musí MD/RD dřívě či později řešit.   Doba, kdy ženy byly doma i 6 let v kuse, je v podstatě pryč. Přínosy proč být s firmou v kontaktu dříve jsou na obou stranách.  Spolupráce se zahajuje většinou v jednom a půl  roce věku dítěte.

Průvodce mateřskou a rodičovskou dovolenou

Naším cílem je být kolegyním odcházejícím na MD/RD průvodcem. Jedná se přeci o přechodné období. Neloučíme se. Je to přirozená věc. Proč se stává, že některé firmy mají tak nízkou návratnost z MD/RD, někde se dokonce blížící se 0. Připravili jsme pro těhotné zaměstnankyně a jejich vedoucí průvodce celým procesem - od oznámení těhotenství, přes odchod na MD, RD, spolupráci během až po postupný návrat zpět do práce. Vytváříme takové prostředí, kde se zaměstnankyně nemusí bát oznámit, že je těhotná . Je to radost, zároveň však velká změna a je potřeba otevřeně komunikovat. Spolu plánujeme odchod na MD, předání agendy, průběžně jsme v kontaktu, spolupracujeme a připravujeme návrat.

Spolupráce a návrat zpět

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené jsme v kontaktu. Jedná se o kvalifikované pracovnice, které znají prostředí firmy a týmu, proč je nechat bez povšimnutí. Získávají nové kompetence, jiné kvality, vyšší míru zodpovědnosti a jsou velmi loajální skupinou. Spolupracujeme brigádně, projektově, na dohodu, zkrácený úvazek nebo home-office. Návrat k plnému úvazku bývá postupný např. díky kombinaci flexibilního zaměstnávání a HENNLICH Baby Clubu. To přináší výhody všem stranám, dítěti, rodiči i firmě.

Proč mít svého patrona?

Je dobré mít po dobu MD/RD spojku v týmu, kterou je oblíbený kolega/kolegyně. Patron/ka je mezičlánek. Přináší informace z dění i neformálního charakteru, ze života týmu a firmu. Je to někdo, kdo má důvěu a na koho se lze spolehnout.
Návratnost z MD/RD ve HENNLICHu je 98%.

Přínos dál

Věříme, že vše nezůstane jen za našimi zdmi, že náš Průvodce mateřskou a rodičovskou dovolenou pomůže i manželkám našich zaměstnanců, a dalším nastávajícím rodičům. Zorientovat se, jak na co mezi úřady, vedoucím, mzdovou účtárnou je docela fuška, ve firmách mohou být postupy rozdílné, ale v principu podobné.

Velký dík patří společnosti APERIO, se kterou jsme celý management mateřské a rodičovské dovolené nastavovali. Kteří nám díky projektu Rodiče ve firmě ukázali další rozměry, které se této skupiny týkají.
Doporučujeme publikaci Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou, která je i velkým pomocníkem našim nastávajícím rodičům.

Zpětné vazby / Interview

Pohled zaměstnankyně
Brožura MD/RD je dobrý nápad a hodně nám to pomůže. Prostudovala jsem jí, potřebovala jsem  poradit a odpovědi jsem v této brožurce našla. Jednalo se např. o nástup na mateřskou a podmínky s tím spojené. Je to velmi účelné. Domluvili jsme si s vedoucím po dobu těhotenství 1x týdně  home-office. Hodně mi to pomůže a jsem za to ráda, že aspoň 1 den v týdnu si mohu odpočinout od brzkého vstávání a dojíždění.
Adéla Chaloupková, asistentka

 

Pohled manažera
Jak Vám nová pravidla managementu MD/RD pomohla?

Pomáhá to oběma stranám, jak maminkám tam vedoucím. Nejhorší je chaos a neznalost. Těhotenství a odchod na MD /RD je podstatná změna. Je třeba hledat dočasnou náhradu, uvědomit si, co vše to znamená, jak dlouho ještě bude v práci, jak udržovat kontakt.
Přínosem je, že obě strany vědí, co se má dělat. Předchází se dohadování. Je to podporou zaměstnankyni. Nastavení procesu dá odpovědi na očekávání a kladené otázky. Udrží se kontakt z obou stran.

Jak nově nastavená pravidla pomohou v řízení „lidských zdrojů“ v týmu?


Víme, s určitou mírou nejistoty, která je u tohoto období vždy, kdy kolegyně odejde a kdy se vrátí..Jako vedoucí, chci lidi zpět co nejdřív. Můžu lépe plánovat v týmu.
Kolegyně na MD/RD nejsou odtržené ze života odštěpného závodu. Mají v týmu svého patrona/patronku.

Ulehčilo Vám zavedení pravidel a pomohlo se více zorientovat, co je pro odchod, průběh a ukončení MD/RD potřeba z pozice manažera? Jak?

Pro manažera je to úspora času. Když vše vyplníme, vím, že je kolegyně způsobilá na odchod. Vím, že jsme na nic nezapomněli, a kolegyně může v klidu nastoupit na MD. Zástupy jsme zatím řešili interně. Stává se, že máme práci, která není na celý úvazek, nebo je potřeba něco mimořádného - zvýšený objem zakázek, řešení kampaní, projektů. Pak jsou kolegyně na MD/RD prvními, které oslovujeme.  Je lepší sáhnout po člověku z MD/RD, který zná procesy, tým.

Co přináší strukturovaná práce s lidmi na MD/RD týmu, firmě?


Jedná se o hotové, kvalifikované lidi. Po příchodu z MD/RD jsou z nich vyzrálé osobnosti. Mají jiný styl komunikace, jiné uvědomění si hodnot, vyšší pocit zodpovědnosti. Jejich kvalita jde řádově nahoru. Zároveň to přináší úsporu nákladů na zaškolování nových lidí. Rodiče vracející se z MD/RD jsou velmi loajální.

Jaroslav Hospodka, vedoucí divize LIN-TECH
Pohled zaměstnankyně
Věděla jsi, jak postupovat při přípravě na MD, předtím, než se ti do ruky dostal Průvodce MD/RD?

Nevěděla jsem jak postupovat při přípravě na MD. Informace,ktere potřebuješ vědět před odchodem na MD do té doby nebyly nikde uvedené,proto původce určitě vítám.Je zde přehledně napsáno,jak máš před odchodem postupovat a co vše máš zařídit.

V čem ti takto připravený postup nejvíce pomohl?

Nejvíce mi asi průvodce pomohl tím,že jsem přesně věděla jaké kroky mám podniknout před odchodem na MD. Abych si vše stihla zařídit a mohla v klidu odejít na MD. Popsaný postup mi jistě ušetřil spoustu času,jelikož bych si jinak informace musela zjišťovat sama.zrovna nedávno
Kamila Lathnerová, obchodní asistentka, na MD