Náš tým

O děti v HENNLICH Baby Clubu pečuje kvalifikovaný personál. Je pro nás důležité se dále vzdělávat a spolu s dětmi rozvíjet naše kompetence.

Bc. Kateřina Kodetová
Pečovatelka pro rozvoj jemné a hrubé motoriky a pro výtvarnou činnost

Kateřina vystudovala střední zdravotnickou školu v Teplicích – obor Všeobecná sestra. Následně absolvovala pomaturitní specializační studium – obor diplomovaný specialista v intenzivní péči. Po dokončení školy pracovala pět let na kardiochirurgickém JIPu v Motole a RZP. Poté dalších pět  let u ventilovaných pacientů v Jizerských horách a dodnes se podílí na jejich umístění do domácí péče a péči o ně. V roce 2012 dokončila bakalářské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze - obor Ošetřovatelství. Od roku 2000 pravidelně jezdí na různé dětské akce jako zdravotník a vedoucí (dětské tábory HAUL, MŠ Žernosecká v Praze). V posledních letech absolvovala kurzy vývojové psychologie u dětí 0-3 roky, kurz Montessori pedagogiky v praxi a různé výtvarné kurzy. V Baby Clubu pracuje od jeho počátku jako pečovatelka u dětí se zaměřením na jemnou a hrubou motoriku, výtvarnou činnost. Vede Montessori dílničku pro děti. Připravuje měsíční programy pro děti, založila zpravodaj HENNLICH Baby Clubu a chovnou stanici oblovek - afrických šneků. Využívá své zkušenosti v psychologii a zdravotnictví. Dále se odborně vzdělává. Ve volném čase vede výtvarné kurzy z fimo hmoty pro děti a dospělé. Největším bohatstvím a zdrojem zkušeností jsou jí však její dvě děti: Terezka (5 let) a Matyáš (3 roky).
Mgr. Zuzana Rambousková
Vedoucí HENNLICH Baby Clubu

 

Vystudovala FFUK v Praze, obor andragogika. Od roku 2009 spolupracuje se společností pme service s.r.o. jako konzultant při zřizování firemní péče o děti. Už od dob svého studia organizuje jazykové kroužky pro děti v předškolním věku, prázdninové programy a příměstské tábory pro děti. Dále organizuje akreditované kurzy pro chůvy se zaměřením na péči o děti od 0 do 7 let věku, na kterých také přednáší. Na jaře roku 2012 se přestěhovala s rodinou z Prahy do Litoměřic a  nastoupila do společnosti HENNLICH jako vedoucí HENNLICH Baby Clubu (HBC). Podílela se na jeho založení, vytvoření výchovně vzdělávacího konceptu a má na starosti celý chod HBC po organizační a koncepční stránce. Absolvovala 2měsíční praxi ve firemní školce nakladatelství Axel Springer v Berlíně, několik stáží ve společnosti Familenservice v Německu se zaměřením na provozování firemní školky. Dále absolvovala základní kurz Montessori pedagogiky a vývojové psychologie. Je maminkou dvou dětí Martina (8 let) a Markétky (6 let). Ty jsou jí po celou dobu obrovskou inspirací ve všech jejích aktivitách..