Flexibilně v práci

Jednou z našich priorit je snaha vyjít vstříc zaměstnancům při slaďování pracovního a rodinného života. K tomu využíváme mnoho nástrojů flexibilního zaměstnávání. Využíváme například pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, částečná práce z domova u pozic, které to umožňují, a podobně.

V současné době také ve spolupráci s odborníky a vedením firmy připravujeme podrobnější pravidla pro využívání různých typů úvazků tak, aby různé formy flexibilního zaměstnávání byly co nejvíce ku prospěchu zaměstnanců i firmy samotné.

V rámci projektu HENNLICH přeje rodině, jsme ve spolupráci se společností APERIO uspořádali workshop na téma Flexibilita v práci aneb jak na to u nás v HENNLICHu. Management firmy se seznámil s různými nástroji flexibility, a jak s nimi lépe pracovat.

Zkušenosti našich zaměstnanců

Nástupem mladšího syna do MŠ a staršího do 1.třídy začal koloběh. Neustále se nedařilo koordinovat práci a rodinu. Poměrně dlouho jsme s vedoucím společně ladili jak to udělat. Prvotně jsem volila homeoffice. Situaci zkomplikovaly zdravotní obtíže. Na přechodnou dobu jsme našli pružnější a jednodušší řešení 3/4 úvazek. Co mi to přineslo? Flexibilitu, vyrovnané fungování a soulad v kanceláři a zároveň plnou odpovědnost za svůj osobní i pracovní time management. Tak jak se budou měnit potřeby mých dětí i mě, předpokládám návrat na plný úvazek. Projevenou podporu HENNLICHa v budoucnu HENNLICHu určitě ráda oplatím.
Zuzana Valchářová, obchodní asistentka
Pro mne je to "rodinná" nutnost, která v podstatě rozhoduje, zda mohu v Hennlichu pracovat. Manželka pracuje v cizině a je cca 14 dní v měsíci mimo ČR. Zkrácený úvazek mi umožňuje zajistit základní fungování rodiny - zejména povinnosti k dětem (škola, kroužky...). Ze strany vedení mi nebyly kladeny žádné překážky a naopak jsem cítil pochopení a podporu. Můj úvazek je 5 hodin víceméně jen na papíře - ve skutečnosti odpracuje člověk spíše 6 - 7 hodin. Nicméně vyšší míra flexibility je obrovskou  a nenahraditelnou výhodou při organizaci pracovních i osobních povinností.
Petr Hoftych, produkt manažer
O zkrácený úvazek (6 hodin) jsem požádala během rodičovské dovolené, kdy syn (v té době 18 měsíců) měl nastoupit do jeslí. Také mi bylo umožněno během rodičovské dovolené pracovat z domova. Přínosem toho bylo a ještě je, že nejsem závislá na příbuzných a sama stíhám vše vyřídit. Pokud to půjde, nebudu žádat o klasickou pracovní dobu, i byť syn už chodí do školy.
Blanka Fišerová, obchodní asistentka
Po druhé mateřské dovolené jsem nastoupila na zkrácený úvazek (7 hod.). Vedoucí našeho odštěpného závodu mi tehdy vyšel v tomto ohledu maximálně vstříc. Této možnosti pracovat na zkrácený úvazek jsem využila, protože můj manžel je podnikatel a tedy nemá pevnou pracovní dobu od - do. Takže se na něj, co se např. vyzvedávání dětí ze školky, školy a plnění dalších "rodinných" povinností, nemůžu příliš spolehnout. Jsem ráda, že tuto možnost firma HENNLICH vůbec nabízí.
Lenka Králová, obchodní asistentka