Jak SOS linka funguje

SOS linka HENNLICH je anonymní profesionální podpora po telefonu našim zaměstnancům a zaměstnankyním. Pomoc je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Volající získá nezaujatý pohled a podporu, spolu s poradcem hledá to nejlepší řešení. V případě potřeby hlubšího řešení je mu zprostředkována pomoc dalších odborníků.

Služba se řídí etickým kodexem a funguje na principu linky důvěry. Obsah všech rozhovorů je tedy důvěrný a podléhá utajení.