Kdy a kde SOS linka pomáhá

SOS linka HENNLICH pomáhá našim zaměstnancům a spolupracovníkům při řešení mnoha pracovních i osobních situací. Jde například o: 

v soukromém životě:

 • ztráta blízké osoby
 • závislost
 • otázky výchovy
 • problémy v partnerství či manželství
 • finanční problémy, zadlužení
 • závažné onemocnění
 • psychické onemocnění a deprese
 • násilí v rodině
 • péče o starší členy rodiny
 • právní problémy – občanský zákoník

v profesním životě:

 • konflikty na pracovišti
 • přepracování a stres
 • nejistota ve vedení zaměstnanců
 • příprava na důchod
 • obava ze ztráty zaměstnání
 • nové pracovní zařazení
 • právní problémy – pracovní právo