Další aktivity

Příroda a její ochrana je jedním z hlavních témat, které rezonuje napříč naší firmou. V této oblasti realizujeme mnoho opatření a aktivit.

Certifikace ISO 14001

Již od roku 2006 jsme certifikovaní dle normy ISO 14001, což znamená, že dodržujeme vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí napříč fungováním celé naší firmy. Máme také vlastní politiku jakosti a environmentu, ve které se zavazujeme dlouhodobě vytvářet podmínky pro minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Třídění odpadu
Samozřejmostí je, že třídíme odpad tak, jak to nařizují české, případně evropské normy. Navíc v rámci firmy naši zaměstnanci třídí papír a plasty, což umožňuje další smysluplné využití těchto surovin.

Spolupráce s univerzitami
Dlouhodobě se také v oblasti ochrany životního prostředí věnujeme spolupráci s univerzitami. Podpořili jsme například vznik výzkumné laboratoře na ČVUT, která má za úkol zkoumat nejúčinnější a nejefektivnější systémy vytápění a chlazení. Ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem jsme se zapojili do projektu Inovační burzy, která si klade za cíl  rozvoj úsporných a k životnímu prostředí šetrných technologií při využití českých a německých firem a institucí.

Energie do škol

Ve spolupráci s městem Litoměřice jsme připravili vzdělávací program pro žáky 5. tříd základních škol v Litoměřicích zaměřený na úspory energií. Podpořili jsme také pro školáky nákup brožur, které jim přibližují, jak na Zemi vzniká energie a jak ji smysluplně využívat a chovat se k ní.