My a příroda

Příroda je pro nás v mnoha ohledech velkou inspirací. V našem portfoliu najdete mnoho produktů, které přispívají k ochraně životního prostředí nebo využívají obnovitelné zdroje energie. Naše společnost je certifikovaná dle standardů ISO 14001 a máme vlastní politiku environmentu.

Firemní areál

Náš firemní areál je plně ekologický. K jeho vytápění a chlazení využíváme tepelná čerpadla, máme vlastní systém jímání a zasakování dešťové vody. Samozřejmostí je také třídění odpadu.

Spolupráce s městem

Dlouhodobě spolupracujeme s městem Litoměřice, které je zapojeno do programu Zdravé město, na rozšiřování povědomí o ekologickém chování mezi obyvateli a studenty.  

Výzkum a vývoj

Při výzkumu a vývoji nových produktů se již mnoho let zaměřujeme na obnovitelné zdroje energií a na opětovné využití odpadních energií. Příkladem může být vývoj vlastní bioplynové stanice alphaFERM založené na suché fermentaci, speciálního výměníku ECO-mizer využívajícího odpadního tepla v plynových kotelnách nebo vlastní ORC jednotku ZERO FUEL GEN, která dokáže vyrábět elektřinu z odpadního tepla.