Výrobní program zaměřený na ekologii

Naše společnost se dlouhodobě ve svém výrobním programu orientuje na produkty zaměřené na úspory energií a obnovitelné zdroje energií. V našem sortimentu máme několik produktů, které zvyšují účinnost využití zdrojů energie nebo snižují negativní dopad lidské činnosti na přírodu. Jedná se například o tepelná čerpadla nebo nakládací zařízení pro bezprašnou nakládku.  Divize HENNLICH ENGINEERING také vyrábí a vyvíjí mlžná děla, která významně snižují prašnost na stavbách či skládkách. Mezi produkty snižující negativní dopady na přírodu lze zařadit také systémy centrálního mazání.

Výzkumné a vývojové centrum HENNLICH


V nově postaveném vývojovém a výzkumném centru, které je součástí dostavby našeho firemního areálu, probíhá vývoj a výzkum směřující především do produktů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií. V současné době jde především o ORC jednotky pro výrobu elektřiny z odpadního tepla. Dále jsme vyvinuli vlastní bioplynové stanice pro výrobu metanu a následně elektřiny a tepla z biomasy. Zcela novým zařízením jsou také speciálně vyvinuté spalinové výměníky pro využití odpadního tepla v plynových kotelnách. První z těchto produktů již u zákazníků úspěšně šetří finanční prostředky a využívají odpadní energii, která by jinak zůstala nevyužita.