My a region

Místo, ve kterém působíme, je pro nás vždy důležité. Platilo to o severočeském Duchcově, kde před více než 90 lety byla naše firma založena. Stejně tak to platí o městu Litoměřice, kde působíme od roku 1991 po návratu firmy do tehdejšího Československa.
 
Dárcovský fond HENNLICH

Důkazem toho, že místo, ve kterém sídlíme, je pro nás důležité, je mnoho společenských aktivit, které jsme v Litoměřicích iniciovali či se na nich v rámci města podílíme. Jedním z nejdůležitějších projektů je Dárcovský fond HENNLICH, který naše firma založila již v roce 2004 při prestižní Ústecké komunitní nadaci a díky němuž každoročně podporujeme neziskové aktivity mladých lidí. Mimo to spolupracujeme s městem při rozvoji ekologických aktivit obyvatel i místních studentů.
 
Podpora rizikových skupin

Pomáháme také mladým lidem z dětských domovů, kteří vstupují do opravdového života, překonávat překážky spojené s prvním zaměstnáním. Ve spolupráci s bfz - Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří se pak účastníme seminářů, kde především starším lidem a dalším rizikovým skupinám pomáháme s opětovným začleňováním do zaměstnání.  

Podpora firem v regionu

Firmám z blízkého i širokého okolí pak pomáháme při zavádění aktivit slaďování pracovního a rodinného života.