Náš příběh

Začíná to od hlavy, tedy od „osvíceného“ vedení, ještě lépe řečeno od jejich srdce a intuice. Zaměstnanci jako hodnota jsou zakomponováni ve vizi naší společnosti, stejně jako i sdělení, že se budeme svému okolí věnovat nad rámec povinností, které nám ukládá zákon. O což se dlouhodobě snažíme. 

Na začátku byl panelák

Z malé rodinné firmy, která začínala v panelákovém bytě v Litoměřicích, se stala prosperující společnost s více než 250 spolupracovníky a spolupracovnicemi a je významným zaměstnavatelem v litoměřickém regionu. Díky prorodinnému postoji se vytvářelo prostředí s individuálním přístupem. Pokud to podmínky dovolují, hledá se nejlepší řešení pro obě strany pro firmu i zaměstnané.  

Dar jako impuls

Jedním z prvních oficiálních kroků v rámci společenské odpovědnosti bylo založení Dárcovského fondu HENNLICH v roce 2005, který si klade za cíl dlouhodobě podporovat neziskové aktivity mladých lidí žijících a působících v Litoměřicích. Z fondu bylo už podpořeno přes 100 projektů. Zástupci jednoho z úspěšných žadatelů, nás nominovali na ocenění Společnost přátelská rodině.

Intuice nestačí

Z intuitivního přístupu bylo třeba naše činnosti v oblasti slaďování a společenské odpovědnosti pojmenovat a uchopit. Co vše svým zaměstnancům a zaměstnankyním nabízíme? Práci na zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, home office, akce pro zaměstnance s dětmi, vzdělávání, zdravé a nekuřácké prostředí, bezbariérový areál. Se získaným oceněním „Společnost přátelská rodině“ se kolotoč kolem rovných příležitostí  roztočil. Začali jsme si uvědomovat, že to, co pro své zaměstnance a zaměstnankyně děláme, není až tak úplně samozřejmé.

Jsme příkladem dobré praxe

Postupně nás začaly oslovovat různé organizace a uskupení, jestli bychom se o své zkušenosti chtěli dále podělit a informovat tak o příkladu dobré praxe.  Zde jsou některé příklady aktivit:

-    Člen komise pro udělování titulů „Společnost přátelská rodině“
-    Účast na regionální konferenci na téma „Místa přátelská rodině/jak sladit rodinu a zaměstnání“
-    Člen komise pro zvyšování povědomí o komunitní nadaci
-    Setkání s mladými lidmi z regionu, kteří opouštějí brány dětského domova
-    Akce pro „rizikovou skupinu nezaměstnaných nad 50 let“
-    Spolupořádání školení „Jak získat a udržet si práci“
-    Přednáška v mateřském centru v Novém Boru – příklad dobré praxe v problematickém regionu
-    Spolupráce s CSR portálem
-    Účast na konferenci „Příklady dobré praxe“ v Mostě

Více pro děti

Dalším krokem pro slaďování byl plán otevřít v rámci přístavby areálu HENNLICH Baby Club. Jak ho ale zafinancovat, když vláda firmám v tomto směru moc nepomáhá? Schválení prorodinného balíčku nejisté, pro firmu se jedná o daňově neuznatelný náklad, zkoušíme tedy dotace. První žádost jsme podali v roce 2010. Žádost sice byla schválena, ale bohužel jsme bodově skončili pod čarou. Podmínky podpory se rozšiřovaly a nabalovaly.

Rovné příležitosti

Je třeba se začít zabývat otázkou rovných příležitostí více systematicky, nelze podpořit zařízení pro poskytování služeb péče o děti ve firmách samostatně. Je třeba tvořit komplexnější projekt. Zprvu byrokratická překážka nás donutila k zamyšlení, co můžeme v dané oblasti ještě zlepšovat. Jako na zavolanou jsme byli osloveni, zda chceme ve firmě provést genderový audit (z projektu Otevřené společnosti). Neváhali jsme a šli do toho. Genderový audit nám pomohl identifikovat, jak na tom s rovnými příležitostmi jsme a našel nám oblasti, kde máme ještě rezervy. Další žádost už se opírala o detailní analýzu situace a rozšířili jsme okruh aktivit o další zlepšující opatření v rámci work-life balance. Tentokrát jsme již uspěli.
Od listopadu 2012 jsme po 2 roky realizovali projekt HENNLICH přeje rodině. Projekt odrážel naše další vize k work-life balance,  co jsme chtěli zlepšit v oblasti slaďování v dalších dvou letech. Projekt byl v roce 2015 zařazen mezi 5 nejlepších personálních projektů v České republice.

Baby club je tu

Dlouho očekávaný HENNLICH Baby Club jsme úspěšně otevřeli. Jedná se o firemní zařízení péče o děti ve věku od 1,5 do 4 let. Tedy pro věkovou kategorii, pro kterou v našem regionu není dostatečný počet míst. Kapacita je 10 dětí. Baby Club poskytuje péči o děti v režimu obecných právních předpisů, tj. poskytování péče v souladu s obecně platnými předpisy např. v oblasti požární, stavební, hygieny a stravování. Jelikož je služba poskytována pouze do řad vlastních zaměstnanců a ne za účelem dosažení zisku, není třeba zřizovat speciální živnost.

Výhodou firemního zařízení je, že se rodiče – zaměstnanci mohou dříve vracet do práce, a to i na částečný pracovní úvazek. Nezůstávají doma tedy po celou dobu rodičovské dovolené a neztrácejí tak kontakt s firmou. Péče a provoz HBC je uzpůsoben potřebám rodičů a dětí, funguje zde intenzivní vztah pečující osoby s rodiči a individuální přístup k dětem i rodičům. Zaměstnaný se může plně soustředit na svou práci. Pro rodiče znamená provoz HBC také velkou úsporu času z logistického hlediska. HBC nabízí na rozdíl od ostatních podobných zařízení v regionu svůj servis i v době prázdnin. Pro firmu tato skutečnost přináší nižší náklady na výběr a zaškolování nových pracovníků, vyšší konkurenceschopnosti při hledání nových zaměstnanců a talentů v regionu, vylepšení firemního image. Poskytnutí péče o děti zvyšuje loajalitu zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli.

Ještě více rodinám

Od roku 2013 byly v rámci projektu proškoleny pečovatelky Baby Clubu v oblastech právního a výchovně-psychologického poradenství.  HBC tedy slouží i jako místo pro poradenství a podporu rodičů v těchto oblastech – odchod na MD a RD, výchovné problémy, apod.  Ve vzoru environmentálně přátelského výrobního programu firmy jsou děti vedeny k „zelené“ výchově a zároveň využíváme prvků Montessori. Baby Club nabízí nad rámec běžného provozu  kroužky, prázdninové programy, a slouží i jako nástroj pro síťování rodičů.


SOS linka HENNLICH

Velmi zajímavým prostředkem pro slaďování je SOS linka HENNLICH. Jedná se o anonymní podporu po telefonu pro zaměstnance a zaměstnankyně. Jedná se o externí službu. Na druhém konci aparátu je proškolená osoba z linky důvěry. Mezi oblasti podpory patří např. výchova dětí, partnerské vztahy, vážné onemocnění, ztráta blízké osoby, syndrom vyhoření, finanční potíže…Z původní skepse vedení, že se hot-linka nevyužije, bylo milým překvapením zaznamenání několika hovorů již během prvního měsíce provozu.

Otázkou zůstává, kde je hranice mezi individuálním intuitivním přístupem a potřebností systematického uchopení nástrojů pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Na tom teď pracujeme.
 
Ing. Petra Červinková
Manažerka projektu HENNLICH přeje rodině