Společenská odpovědnost

Naší prioritou je budování dlouhodobého partnerství, které přináší prospěch našim zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům. Chceme být dobrými sousedy pro obyvatele, samosprávu a instituce v Litoměřicích, ale i dalších místech, ve kterých působíme.


Společensky odpovědné jednání vychází z naší vize, která říká, že:

Navíc nad rámec našich závazků vyplývajících ze zákona jsme připraveni převzít větší míru zodpovědnosti za naše okolí. Při tom nás vede naše svědomí a naše možnosti. (kompletní Vize firmy HENNLICH)

Sociální oblast

V sociální oblasti se především věnujeme rozvoji a péči o naše zaměstnance a spolupracovníky. Uvědomujeme si, že jsou klíčovou součástí naší firmy. Jednou ze základních aktivit je podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje našich zaměstnanců a spolupracovníků. Proto jsme například realizovali projekt HENNLICH Vzdělávání, v rámci kterého prošli naši zaměstnanci mnoha odbornými a jazykovými vzdělávacími kurzy.

Nejen vzdělávání


Vzděláváním však naše péče o zaměstnance a spolupracovníky teprve začíná. Uvědomujeme si, že pro spokojenost našich spolupracovníku je důležitá vyváženost pracovního a rodinného života. Slaďování pracovního a rodinného života se věnujeme dlouhodobě. Naši zaměstnanci a spolupracovníci mohou využívat různé formy flexibilních úvazků nebo částečně také práci z domova. Jako jedna z prvních firem v regionu jsme již v roce 2012 zprovoznili vlastní Baby Club pro předškolní děti našich zaměstnanců.

Dárcovství

V rámci společenské odpovědnosti se HENNLICH stal jako jedna z pěti firem v Ústeckém kraji zakládajícím signatářem deklarace Standardů odpovědného firemního dárcovství.
V roce 2005 naše společnost založila vlastní Dárcovský fond HENNLICH, který si klade za cíl dlouhodobě podporovat neziskové aktivity mladých lidí žijících či působících v Litoměřicích. Při správě tohoto fondu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací.

Životní prostředí

Naše společnost se řídí vlastní environmentální politikou. Nad rámec zákona se také věnujeme environmentálnímu vzdělávání mladých lidí v Litoměřicích. Dlouhodobě v této oblasti spolupracujeme s městem Litoměřice.

Ekologický areál

V oblasti ochrany životního prostředí se můžeme pochlubit moderním firemním areálem, který splňuje nejpřísnější ekologická měřítka. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla, která získávají energii z hloubkových vrtů, máme vlastní systém jímání a zasakování dešťové vody, využíváme také nízkoteplotní systém vytápění a samozřejmostí je třídění odpadu.

Ekologický výrobní program

Dlouhodobě se na ochranu životního prostředí zaměřuje také náš výrobní program, především v divizích G-TERM, HENNLICH ENERGY a HENNLICH ENGINEERING.