"O"slaďujeme v praxi

Stejně jako my jsme se inspirovali u jiných firem, rádi inspiraci předáváme dál. V červnu 2013 jsme uspořádali workshop o uplatňování nástrojů na slaďování profesního a osobního života v praxi. O své zkušenosti z praxe se kromě zástupců z firmy HENNLICH podělili i odborníci ze společností Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, Síť mateřských center a Asista.

Workshopu se účastnilo na 20 firem a organizací s cílem:

  • ukázat, jak může probíhat uplatňování politiky rovných příležitostí v praxi
  • informovat se, jaké nástroje a opatření může zaměstnavatel využít pro slaďování práce a osobních potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň
  • diskutovat/konzultovat zkušenosti z oblasti slaďování s odborníky a firmami z regionu
  • navzájem se inspirovat

Reportáž ze semináře "O"slaďujeme v praxi