Projekty

Realizujeme či podílíme se na mnoha projektech z různých oblastí. Mnohé z nich využívají alespoň do určité míry prostředků fondů Evropské unie.

HENNLICH přeje rodině

Do konce roku 2014 v naší firmě probíhal projekt HENNLICH přeje rodině zaměřený na slaďování pracovního a rodinného života našich zaměstnanců. Jeho součástí bylo vedle podpory provozu HENNILICH Baby Clubu i dalších několik zásadních opatření v této oblasti. Pro zaměstnance jsme zprovoznili například krizovou SOS linku a další důležitá opatření. Více o projektu >>>.

Dostavba VaV centra HENNLICH

Dostavba našeho areálu v podobě Výzkumného a vývojového centra HENNLICH je dosud naším největším realizovaným projektem v rámci spolupráce s evropskými fondy. Investice za více než 100 milionů korun podpořil zhruba 20 miliony také evropský fond Podnikání a inovace. Součástí dostavby bylo také vybudování HENNLICH Baby clubu. Více o projektu >>>.

EU

Vzděláváme a pomáháme
V rámci naší spolupráce s mnoha institucemi v regionu se účastníme mnoha seminářů, workshopů a pracovních skupin.