Rodiče ve firmě - problém, výzva nebo přínos

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství svým projektem „Rodiče ve firmě“ vytvořilo síť 20 firem napříč Českou republikou, které mají společný cíl, a to podporu rodičů ve svých firmách. Inspirujeme se nejen mezi s sebou navzájem, ale od zahraničních partnerů z Německa a Švédska.

Cílem tohoto projektu je zlepšit podmínky pro rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny na českém pracovním trhu. Účastníci si sdílejí profesní zkušenosti mezi sebou jak osobně, tak za pomoci online komunikačních nástrojů.

Inspirujeme se v zahraničí 

Naše zástupkyně Petra Červinková, manažerka projektu HENNLICH přeje rodině, se účastnila studijní stáže ve Švédsku. Nabitý program s sebou nesl návštěvu 6ti firem během 4 dní – Riksbank, Swedbank, Add Gender, postnord, Kommunal, švédský ombudsman pro rovné příležitosti, a neuvěřitelné množství inspirace.

Švédsko patří mezi jednu z nejpokročilejších zemí v oblasti rovných příležitostí na světě. Přímo ve Stockholmu lze nezvykle často narazit na muže s kočárky nebo dělnice s lopatou. Mateřská dovolená není mezi Švédy často skloňovaným pojmem. V reálném životě je zcela běžnou praxí tzv. společná rodičovská dovolená.

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/101/svedska-politika-prikladem-pro-ceske-rodice/

Rodiče ve firmě

Někomu se může zdát práce s rodiči ať už na mateřské/rodičovské dovolené okrajovou záležitostí. My jsme zjistili, ze skutečností ostatních a i našich, že to má smysl. V průběhu letošního roku tedy načerpané nové znalosti a inspirace použijme v praxi u nás ve firmě.

Nástroje pro slaďování, které ve firmě realizujeme, které jsme díky projektu HENNLICH přeje rodině spustili, a budeme spouštět (Baby Club, SOS linka, Flexi úvazky, firemní poradce) budeme dále rozvíjet. Společnost APERIO nám poskytne podporu při jejich zavádění do praxe.  

Aktivity v rámci projektu:

  • Úvodní workshop (jaro 2013) – dvoudenní interaktivní setkání účastníků projektu a zahraničních partnerů z Německa a Švédska, věnované problematice slaďování a širšímu pohledu na management rodičovské dovolené
  • Studijní cesta (podzim 2013) – několikadenní studijní pobyt v Německu nebo Švédsku s návštěvami konkrétních firem, jejichž cílem je získat bezprostřední zkušenost se zavedenými modely pracovního režimu rodičů pečujících o malé děti, managementu MD/RD a podpory otců ve firemním prostředí
  • Koučink - podpora při zavádění nových znalostí (v průběhu roku 2014) – odborná pomoc při zpracování metodiky a zavádění managementu rodičovské dovolené, slaďování pracovního a rodinného života a např. i podpory pečujících otců, semináře pro zaměstnance firem.
  • Konference (začátek roku 2015) – prezentace konkrétních výstupů projektu veřejnosti