Výzkumné a vývojové centrum HENNLICH

Dostavba našeho areálu v Litoměřicích, která probíhala v letech 2010 až 2011, více než zdvojnásobila původní zázemí firmy. Vznikl moderní areál s novými kapacitami pro skladování, výrobu, výzkum, vývoj a administrativu. Položení základní kamene proběhlo v květnu 2010 za účasti starosty města Litoměřic, zástupkyně CzechInvestu a generálního dodavatele stavby firmy BAK. Zkolaudovali jsme v lednu 2012.

Výzkum, vývoj a výroba


Ve výrobní části areálu se zabýváme zejména produkcí vlastních nakládacích hubic pro bezprašnou nakládku sypkých hmot. Vznikla nová pracoviště pro montáž energetických řetězů a flexibilních kabelů. Vývoj a výzkum směřuje především do produktů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií jako jsou bioplynové stanice, geotermalni kolektory nebo ORC jednotky. Výsledky výzkumu se aplikují v dalším rozvoji výrobní části programu a realizujeme tak naši dlouhodobou strategii zvyšování podílu vlastní výroby.

Nevýrobní část areálu – jídelna a firemní školka


V novém areálu významně vzrostla plocha pro kanceláře a administrativní zázemí. Celková plocha administrativní části se zdvojnásobila. V nové části budovy bylo vytvořeno zázemí pro kvalitní stravování s rozsáhlou jídelnou a elektronickým systémem objednávání obědů.

Společnost HENNLICH se také dlouhodobě věnuje společenské odpovědnosti a péči o své zaměstnance. V části areálu proto vznikl prostor pro vytvoření vlastního firemního HENNLICH Baby clubu.V něm aktivně tráví čas předškolkovské děti našich zaměstnanců.

Architektonické řešení

Dostavbu areálu navrhla, stejně jako původní stavbu, architektonická kancelář Casua pod vedením Ing. arch. Zuzany Hamanové. Nová část areálu je navržena jako rozšíření stávající skladové haly a přístavba nové výrobní haly s vývojovou a experimentální částí. Dostavba svým výrazem navazuje na architekturu původního objektu, jehož obloukově zakřivená administrativní část zůstala při pohledu od vstupu i příjezdu dominantní. Prodloužení skladové haly a administrativní vestavby bylo navrženo ve stejném stylu jako původní objekt. Odlišuje se až nový vývojový a výrobní objekt, který však zachovává proporce původní stavby.

Úsporné technologie


Budova je postavena v nízkoenergetickém standardu. Celý areál je vytápěn tepelnými čerpadly, která jako zdroj energie využívají hloubkové vrty. V létě tyto vrty slouží také pro ekologické chlazení administrativní i výrobní části areálu.
Místo klasického způsobu vytápění a chlazení se v areálu využívá nízkoteplotní sálavý systém vytápění a chlazení pomocí kapilárních rohoží, který přináší úsporu energií i vyšší komfort pro zaměstnance. V areálu funguje vlastní systém zasakování dešťové vody.

Celková investice přesáhla částku 120 milionů korun. Projekt Dostavby Výzkumného a vývojového centra HENNLICH byl realizován za přispění Evropské unie prostřednictvím programu Potenciál, OPPI, MPO.

Ocenění budovy


•    Čestné uznání za ekologický přínos realizovaného projketu v rámci 11. Ročníku stejnojmenné soutěže.
•    Nominace na cenu Český energetický a ekologický projekt/stavba roku 2010 v kategorii Stavby

Investor: HENNLICH s.r.o.
Projekt: CASUA, spol. s r.o.
Hlavní projektant: Ing. arch. Zuzana Hamanová, Ing. Jan Krause
Generální dodavatel stavby: BAK stavební společnost
Stavbyvedoucí: Viktor Valeš