Vzdělávání

Filozofie firmy HENNLICH již od založení první firmy v roce 1922 je být spolehlivými partnery, profesionály. K naplnění tohoto cíle jsme v naší společnosti nastavili a neustále rozvíjíme systém trvalého vzdělávání spolupracovníků na všech úrovních.

Investice do vzdělávání byly a jsou vyšší než je obvyklé. V letech 2011 – 2012 bylo v rámci projektu „Vzdělávání HENNLICH“ realizovaného s podporou evropských fondů vzdělávání v naší společnosti ještě intenzivnější.

Cílem systematického vzdělávání je dosažení vyšší konkurenceschopnosti, kompetentnosti a adaptability firmy a pracovníků na dynamicky se měnících trzích. Usilujeme nejen o trvalé zvyšování hodnoty firmy, ale i zvýšení možnosti uplatnění a seberealizace našich spolupracovníků na pracovním trhu, čímž chceme přispět k udržitelnosti pracovních míst.

Oblasti vzdělávání

Vzděláváme se jak v technických oblastech, tak v obchodních dovednostech a mnoho našich kurzů a školení směrujeme na tzv. „soft skills.“ Pro komunikaci s dodavateli a zákazníky v zahraničí a našimi partnerskými HENNLICH firmami neustále zlepšujeme svoje jazykové dovednosti. Organizujeme kurzy ruského, anglického a německého jazyka vedené profesionálními lektory, rodilými mluvčími.

Výjezdová školení

Některé z našich vzdělávacích aktivit realizujeme mimo firmu jako dvou či třídenní akce s doplňkovým, většinou sportovním programem a kromě zajímavých témat vlastního školení pojímáme tyto akce zároveň jako teambuilding, kde se mají možnost potkat kolegové a kolegyně z různých týmů napříč firmou.

Zaškolování nováčků a spolupracovníků/ic po návratu z rodičovské dovolené

Velkou pozornost věnujeme zaškolování nových pracovníků. Noví kolegové a kolegyně jsou školeni na společných školeních zapracovanými interními lektory a během tzv. „kolečka, “ poznají chod a procesy v rámci celé společnosti. Tato školení a zaškolování v rámci svých týmů jsou rozložena do několika prvních měsíců, aby si noví pracovníci mohli všechny informace a potřebné dovednosti řádně osvojit. Do zaškolovacího kolečka se zapojují i spolupracovnice po návratu z rodičovské dovolené, aby se co nejrychleji a nejefektivněji začlenili zpět do týmu a firmy.

Další vzdělávání

Kromě skupinových vzdělávajících aktivit se účastníme také otevřených kurzů a školení většinou ve vztahu k pozici, kterou vykonáváme. V rámci spolupráce s firmami HENNLICH působíme jako školitelé a mentorové pro rozvíjející se firmy HENNLICH zejména z rusky mluvících ale i dalších zemí. Spolupracujeme také s vysokými školami a dle našich možností poskytujeme studentům spolupráci při přípravě jejich diplomových prací, přednášíme a účastníme se dalších aktivit škol a neziskových organizací.