2007 - 3. grantové kolo Dárcovského fondu HENNLICH

Dárcovský fond HENNLICH již potřetí naděloval v rámci projektu Litoměřice – live city jsi ty. Do 3. grantového kola se přihlásili mladí lidé mezi 15 a 25 lety žijící či studující v tomto severočeském městě s celkem 13 projekty. Celkem tak jednotlivci či organizace v letošním roce z prostředků fondu získali téměř 65.000 korun.

Projekty podpořené v rámci 3. grantového kola Dárcovského fondu HENNLICH

- Dům dětí a mládeže Rozmarýn pro 1. ročník turnaje v malé kopané O pohár běhu Terryho Foxe

- ISŠ Litoměřice – domov mládeže pro Přebor České republiky ve stolním tenise škol se stavebním zaměřením

- Jan Kacar na výstavu fotografií mladých lidí

- Junák na 17. ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy

- Kinoklub Ostrov na Filmový festival Litoměřice Posedmé

- sdružení Klika 1 na fotografickou soutěž Youth Vision a akci SK8 Contest 2007

- Klub potápěčů Kraken na akci Litoměřická ploutev

- sdružení P.H.A.K.A. na akci Týpkův den

- studentka Kateřina Slabochová na dva projekty v domově pro tělesně a mentálně postižené děti na Litoměřicku

- Sportovní klub gymnastiky a trampolín v Litoměřicích na mistrovství světa ve skocích na trampolíně

- litoměřický hokejový klub na Vánoční turnaj mladých nadějí