Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 000 projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč.

Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

Více o Ústecké komunitní nadaci na jejích stránkách www.komunitninadace.cz