Spolupráce s univerzitami

Podporujeme spolupráci firem a škol, jelikož pro budoucí úspěch ekonomiky je užší provázanost akademické sféry s průmyslem velmi důležitá.

Diplomové práce a praxe

HENNLICH dlouhodobě spolupracuje s vysokoškolskými studenty při zadávání a řešení jejich diplomových prací, poskytujeme jim zázemí a nabízíme konkrétné projekty pro řešení v rámci jejich diplomových prací. Následně pak u nás studenti mnohdy najdou pracovní uplatnění. Jedná se o např. o studenty z ČVUT, ZČU v Plzni, UJEP. Dále nabízíme praxe studentům VŠAPs v Terezíně.  Nejedná se vždy o vysokoškolské studenty. Studenti a studentky místní pedagogické školy mohou získat praxi také v našem HENNLICH Baby Clubu.

Vyvíjíme technologie společně


Na výzkumných a vývojových činnostech spolupracujeme s desítkami externích partnerů. V závislosti na konkrétním znění výzkumných a vývojových aktivit navazujeme spolupráci s vysokými školami i výzkumnými a vývojovými organizacemi.  Např. ve spolupráci s ČVUT jsme zkoumali vlastnosti systémů topení a chlazení pomocí kapilárních rohoží.  S výzkumným ústavem analytické chemie VÚAnCh pracujeme na naší bioplynové stanici.

Přednášíme o inovativních materiálech

Odštěpný závod Lin-tech pořádá už několik let na vysokých školách přednáškové cykly k inovativním materiálům kluzných pouzder v rámci přednáškových bloků pro obory konstruování strojů, části strojů a mechanismů. V rámci přednášek jsou představovány inovativní materiály kluzných pouzder, jejich použití a aplikace v průmyslových provozech. Přednášky jsou realizovány na základě domluvy s příslušnými katedrami vysokých škol/univerzit např. na, ČVUT,  VUT v Brně, TUL v Liberci, VSB v Ostravě. Pravidelně se pořádají přednášky na ZČU v Plzni v rámci předmětu konstruování.
lin-tech.hennlich.cz/o-divizi/prednasime-na-vysokych-skolach.html

Vzděláváme se

Naši spolupracovníci potřebují sami odborné až akademické znalosti, a tak se neustále vzdělávají. S ČVUT například realizujeme unikátní vzdělávání pracovníků divize HENNLICH ENERGY, kde se dozvědí základy fyzikální chemie, termodynamiky, teplárenství a energetiky a budou moct využít získané znalosti ve své praxi, při zavádění nových technologií na trh. 

Podporujeme talenty

Na Strojní fakultě ČVUT probíhá každoročně konference Studentské tvůrčí činnosti. Studenti prezentují během konference své rozvojové projekty a nápady. Hodnotící komise pak vybere nejlepší projekty a jejich úspěšní předkladatelé jsou na konci konference slavnostně vyhlášeni a odměněni věcnými dary. Konference Studentské tvůrčí činnosti se těší v řadách studentů velké oblibě, neboť nabízí jedinečnou možnost prezentovat a prakticky předvést své nápady širší odborné veřejnosti a ve spolupráci s participujícími společnostmi to může být také prvním krokem k uvedení těchto rozvojových projektů do praxe.

Inovační burza

Aktivně jsme se zapojili také do Inovační burzy, kterou společně pořádají v rámci programu Cíl3 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Saskou technickou univerzitou v Drážďanech. Burza si klade za cíl posílit spolupráci mezi univerzitami a firmami v oblasti nových technoligií v Ústeckém kraji a Spolkové republice Sasko. Více o projektu >>>.