Začleňování rizikových skupin

Uvědomujeme si naši zodpovědnost za rozvoj regionu, ve kterém působíme. Proto velmi rádi podporujeme aktivity, které souvisí se zaměstnáváním rizikových skupin. Těmi jsou především mladí lidé, kteří dosud nepracovali, a pak také lidé nad 50 let věku.

V prvním případě jsme několikrát podpořili začleňování mladých lidí z dětských domovů na Litoměřicku při jejich hledání prvního zaměstnání. Formou interaktivního workshopu jsme jim pomáhali připravit se na jejich první pohovor při hledání práce.

Podobnou formou spolupracujeme také s organizací BFZ Litoměřice při podpoře zaměstnávání lidí, kteří již dosáhli věku 50 let a více a nemohou dlouhodobě najít práci v regionu postiženém vysokou nezaměstnaností.