Vize firmy HENNLICH

Preambule:

Společnost HENNLICH s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny HENNLICH a hlásí se ke svobodnému, sociálnímu a ekologickému tržnímu hospodářství.

I.
Chceme být hospodářsky úspěšní. Abychom dosáhli tohoto cíle, musí mít možnost  přinejmenším nejdůležitější skupiny, kterými jsou naši zákazníci, dodavatelé, spolupracovníci a vlastníci, profitovat z našich aktivit.

II.
Navíc nad rámec našich závazků vyplývajících ze zákona jsme připraveni převzít větší míru zodpovědnosti za naše okolí. Při tom nás vede naše svědomí a naše možnosti.

III.
Své aktivity budeme průběžně optimalizovat zaváděním nových systémů, produktů, know-how a služeb.

IV.
Spolupracovníci firmy HENNLICH jsou hrdí na svoji firmu. Jsou připraveni podávat vysoké výkony a těší se z toho, čím přispívají dalšímu rozvoji firmy a sebe sama. Naši vedoucí pracovníci vytvářejí takové prostředí, v kterém je plný rozvoj těchto pozitivních vlastností našich spolupracovníků možný.

V.
Z rozdílných názorů se vytváří síla pro další pokrok. Naši spolupracovníci jsou schopni a připraveni v takovýchto situacích společně hledat a nalézat řešení.

VI.
Naše síly a energie se mohou volně rozvíjet, protože jsme si vědomi a akceptujeme různorodost našich kultur a zkušeností na všech úrovních.


1999, HENNLICH s.r.o.