Flexibilně v práci

Je pro nás důležité poskytnout našim zaměstnancům možnost flexibilně reagovat na změny v jejich životě. Pracovní režim může být potřeba přizpůsobit například z důvodu péče o děti, dálkového studia, nemoci, nebo péče o staršího člena rodiny. Snažíme se respektovat zaměstnané muže a ženy a jejich různé fáze života a situace, které jim přináší. Vytváříme prostředí s otevřenou komunikací mezi zaměstnanci, kde například těhotná zaměstnankyně s pocitem pochopení a bezpečí oznamuje svému vedoucímu tuto změnu stavu. Cílem je, v závislosti na podmínkách, hledat řešení výhodné pro obě strany – zaměstnavatele a zaměstnance/kyni.

V rámci projektu HENNLICH přeje rodině, jsme ve spolupráci se společností APERIO uspořádali workshop na téma Flexibilita v práci aneb jak na to u nás v HENNLICHu. Management firmy se seznámil s různými nástroji flexibility a jak s nimi lépe pracovat. 

Nabízíme např. pružnou pracovní dobu, práci na zkrácené úvazky, home-office.